Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9694
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Completing Lending Activities for Poor Households at Transaction Office of Social Policy Bank in Lien Chieu District, Da Nang City
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội
Hộ nghèo
Hoàn thiện hoạt động cho vay
Giao dịch xã
Tổ Tiết kiệm và vay vốn
An sinh xã hội
Tổ chức chính trị xã hội
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu; Chương 3.Khuyến nghị nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9694
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHungCuong.TT.pdfTóm tắt511.55 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHungCuong.TV.pdfToàn văn4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.