Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9692
Title: Tính toán phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành cho hệ thống điện Việt Nam đến giai đoạn 2020
Authors: Nguyễn, Văn Cả
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống điện Việt Nam
Chế độ vận hành
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật điện. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 150 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống điện Việt Nam và các thiết bị của hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt FACTS; Chương 2.Cơ sở tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện và các phần mềm ứng dụng; Chương 3.Tính toán, phân tích các chế độ vận hành của hệ thống điện Việt Nam đến giai đoạn 2020; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9692
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanCa.TT.pdfTóm tắt835.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanCa.TV.pdfToàn văn30.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.