Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9681
Title: Nghiên cứu ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Authors: Mai, Xuân Quang
Advisor: Nguyễn, Quang Tùng, GV.TS.
Keywords: Dầm màng mỏng thổi phồng
Phương pháp phần tử hữu hạn
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 100 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu màng mỏng thổi phồng; Chương 2.Tóm tắt lý thuyết tính toán dầm màng mỏng thổi phòng; Chương 3.Phương pháp phần tử hữu hạn cho dầm màng mỏng thổi phồng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9681
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiXuanQuang.TT.pdfTóm tắt916.7 kBAdobe PDFView/Open
MaiXuanQuang.TV.pdfToàn văn2.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.