Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9655
Title: Nghiên cứu xây dựng thuật toán trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở mô hình Markov
Authors: Lê, Viết Hiệp
Advisor: Đặng, Hoài Phương, TS.
Keywords: Thuật toán Trắc nghiệm thích nghi
Mô hình Markov
Khoa học máy tính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 65 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan cơ sở lý thuyết; Chương 2.Xây dựng mô hình thuật toán trắc nghiệm thích nghi; Chương 3.Xây dựng hệ thống trắc nghiệm thích nghi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9655
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVietHiep.TT.pdfTóm tắt1.04 MBAdobe PDFView/Open
LeVietHiep.TV.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.