Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9653
Title: Hệ thống nhận biết ngữ cảnh du lịch ứng dụng mô hình Ontology
Authors: Dương, Tuấn Anh
Advisor: Trần, Thế Vũ, TS.
Keywords: Mô hình Ontology
Hệ thống nhận biết ngữ cảnh
Khoa học máy tính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Ngữ cảnh và hệ thống nhận biết ngữ cảnh; Chương 2.Mô hình ngữ cảnh Ontology; Chương 3.Giải pháp và thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9653
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongTuanAnh.TT.pdfTóm tắt760.5 kBAdobe PDFView/Open
DuongTuanAnh.TV.pdfToàn văn3.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.