Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9652
Title: Ứng dụng phương pháp Delaunay tái tạo vật thể từ tập điểm dữ liệu rời rạc 3D
Authors: Lê, Đức Thọ
Advisor: Nguyễn, Tấn Khôi, TS.
Keywords: Đối tượng 3D
Phương pháp Delaunay
Mô hình hóa hình học
Khoa học máy tính
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Tái tạo và biểu diễn đối tượng 3D; Chương 3.Xây dựng và triển khai hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9652
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDucTho.TT.pdfTóm tắt743.49 kBAdobe PDFView/Open
LeDucTho.TV.pdfToàn văn3.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.