Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9563
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trương, Thị Kiều Hương
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định tín dụng
Cho vay ngắn hạn
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
BIDV Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 143 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng); Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9563
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiKieuHuong.TT.pdfTóm tắt415.35 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiKieuHuong.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.