Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9562
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán nội địa qua ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Thị Anh Trâm
Advisor: Tống, Thiện Phước, TS.
Keywords: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
Phát triển dịch vụ thanh toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Quảng Ngãi
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán nội địa qua ngân hàng; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán nội địa qua ngân hàng tại NHNN&PTNT chi nhánh Quảng Ngãi; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán nội địa qua ngân hàng tài NHNN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9562
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnhTram.TT.pdfTóm tắt402.34 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiAnhTram.TV.pdfToàn văn2.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.