Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9550
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Vũ, Xuân Thúy
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ thanh toán quốc tế
Kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9550
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuXuanThuy.TT.pdfTóm tắt278.06 kBAdobe PDFView/Open
VuXuanThuy.TV.pdfToàn văn2.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.