Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9549
Title: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hoàng Thơ
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về huy động vốn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Bảo Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9549
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangTho.TT.pdfTóm tắt618.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangTho.TV.pdfToàn văn785.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.