Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9547
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thúy Hằng
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định tín dụng
Phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9547
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuyHang.TT.pdfTóm tắt185.62 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuyHang.TV.pdfToàn văn683.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.