Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9543
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Minh Tuấn
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản lý chi Ngân sách nhà nước
Quận Sơn Trà
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý chi ngân sách nhà nước; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước quận Sơn Trà; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Sơn Trà.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9543
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhMinhTuan.TT.pdfTóm tắt505.26 kBAdobe PDFView/Open
HuynhMinhTuan.TV.pdfToàn văn984.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.