Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9492
Title: Phân tích tình hình kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kinh doanh thẻ ngân hàng
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9492
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuynhTrang.TT.pdfTóm tắt481.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuynhTrang.TV.pdfToàn văn1.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.