Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9441
Title: Xây dựng và đánh giá hệ thống tìm kiếm thông tin
Authors: Nguyễn, Vũ Tùng Dưỡng
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Tìm kiếm thông tin
Phương pháp lập chỉ mục
Ngôn ngữ lập trình C#
Công cụ tìm kiếm
Phương pháp đánh giá hệ thống
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Giải pháp đề xuất xây dựng hệ thống; Chương 3.Triển khai thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9441
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVuTungDuong.TT.pdfTóm tắt982.75 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVuTungDuong.TV.pdfToàn văn2.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.