Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9440
Title: Nghiên cứu các phương pháp và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dịch tự động song ngữ Anh - Việt
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Advisor: Huỳnh, Công Pháp, TS.
Keywords: Hệ thống dịch tự động trực tuyến miễn phí
Phương pháp đánh giá
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Đề xuất hệ thống đánh giá chất lượng dịch; Chương 3.Cài đặt và thử nghiệm hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9440
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamTuanAnh.TT.pdfTóm tắt820.97 kBAdobe PDFView/Open
PhamTuanAnh.TV.pdfToàn văn2.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.