DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/944

Nhan đề: Khảo sát một số bài toán hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phức.
Tác giả: Đỗ, Phú Hưng
Người hướng dẫn: Trần, Đạo Dõng
Từ khoá: Số phức
Hình học phẳng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/944
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.89.pdfToàn văn718,33 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt186,57 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback