Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9439
Title: Áp dụng thuật toán FHIM để khai phá tập mục hữu ích cao từ cơ sở dữ liệu đào tạo Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Authors: Phạm, Khánh Bảo
Advisor: Trần, Quốc Chiến, PGS.TSKH.
Keywords: Thuật toán FHIM khai phá tập mục hữu ích cao
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về khai phá dữ liệu; Chương 2.Khai phá tập mục hữu ích cao từ cơ sở dữ liệu giao tác; Chương 3.Cài đặt thuật toán FHIM và ứng dụng khai phá dữ liệu đào tạo.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9439
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamKhanhBao.TT.pdfTóm tắt1.13 MBAdobe PDFView/Open
PhamKhanhBao.TV.pdfToàn văn2.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.