Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9438
Title: Ứng dụng web ngữ nghĩa để xây dựng hệ thống tra cứu thông tin khoa học của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Phạm, Thị Hồng Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình, PGS.TS.
Keywords: Công nghệ web ngữ nghĩa
Phương pháp xây dựng ontology
Khoa học máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Máy tính. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3.Xây dựng hệ thống và thử nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9438
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHongHanh.TT.pdfTóm tắt494.49 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHongHanh.TV.pdfToàn văn2.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.