Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9403
Title: Phân tích cấu trúc vốn các công ty ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hồ, Thị Diễm
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Phân tích
Công ty ngành vận tải
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn của công ty; Chương 2.Phân tích cấu trúc vốn của các công ty ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả phân tích và hàm ý chính sách nhằm xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9403
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiDiem.TT.pdfTóm tắt372.32 kBAdobe PDFView/Open
HoThiDiem.TV.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.