Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.-
dc.contributor.authorHồ, Thị Diễm-
dc.date.accessioned2018-12-10T10:06:45Z-
dc.date.available2018-12-10T10:06:45Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-10-30-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9403-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn của công ty; Chương 2.Phân tích cấu trúc vốn của các công ty ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả phân tích và hàm ý chính sách nhằm xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCấu trúc vốnen
dc.subjectPhân tíchen
dc.subjectCông ty ngành vận tảien
dc.subjectThị trường chứng khoán Việt Namen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titlePhân tích cấu trúc vốn các công ty ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiDiem.TT.pdfTóm tắt372.32 kBAdobe PDFView/Open
HoThiDiem.TV.pdfToàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.