Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9320
Title: Biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Lý
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá kết quả học tập
Ngân hàng câu hỏi
Ngân hàng câu hỏi kiểm tra
Giáo dục huyện Hòa Vang
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận về quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Chương 2.Thực trạng về quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn toán của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9320
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiLy.TT.pdfTóm tắt211.41 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiLy.TV.pdfToàn văn901.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.