Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9319
Title: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vy Hương
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục đại học
Phương tiện dạy học
Giáo dục đại học
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận về quản lý phương tiện dạy học ở trường đại học; Chương 2.Thực trạng về quản lý phương tiện dạy học tại Trường HKTĐN; Chương 3.Biện pháp quản lý phương tiện dạy học tại Trường ĐHKTĐN.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9319
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiVyHuong.TT.pdfTóm tắt177.9 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiVyHuong.TV.pdfToàn văn912.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.