Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9316
Title: Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên HSX
Authors: Mai, Xuân Bình
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Đòn bẩy hoạt động
Đòn bẩy tài chính
Rủi ro
HSX
Sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tác động của đòn bẩy đến rủi ro của công ty; Chương 2.Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Chương 3.Hàm ý chính sách từ kết quả nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9316
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiXuanBinh.TT.pdfTóm tắt558.2 kBAdobe PDFView/Open
MaiXuanBinh.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.