Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9313
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung
Authors: Phạm, Hoàng Văn
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa
Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp
Khu vực miền Trung
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm khóa của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm khóa của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp tại khu vực miền Trung.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9313
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHoangVan.TT.pdfTóm tắt406.9 kBAdobe PDFView/Open
PhamHoangVan.TV.pdfToàn văn1.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.