DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Tự động hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/93

Nhan đề: Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng phương pháp phản hồi trạng thái
Tác giả: Ông, Hoàng Ngọc Hưng
Người hướng dẫn: Trần, Đình Khôi Quốc
Từ khoá: Động cơ không đồng bộ
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/93
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt463,71 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.102.pdfToàn văn1,57 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback