Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9269
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Thu Hiền
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Tín dụng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9269
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiThuHien.TT.pdfTóm tắt453.54 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiThuHien.TV.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.