Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9266
Title: Hoàn thiện hoạt động Marketing trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Vũ, Thanh Thảo
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Marketing ngân hàng
Cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Quân Đội Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động ngân hàng; Chương 2.Thực trạng hoạt động marketing trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Hoàn thiện hoạt động marketing trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9266
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThanhThao.TT.pdfTóm tắt266.22 kBAdobe PDFView/Open
VuThanhThao.TV.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.