Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9265
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đinh, Thị Thanh Trúc
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư
Ngân hàng ACB Đà Nẵng
Ngân hàng TMCP Á Châu Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHTM; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Á Chấu - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại NHTM Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9265
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThanhTruc.TT.pdfTóm tắt680.55 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThanhTruc.TV.pdfToàn văn765.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.