Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9264
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An
Authors: Võ, Thị Thảo Vân
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính
Tín dụng ngân hàng
Doanh nghiệp vay vốn
Ngân hàng TMCP Việt Á
Chi nhánh Hội An
VAB-HA
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về tín dụng ngân hàng và công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vây cốn tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội An; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9264
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThaoVan.TT.pdfTóm tắt215.79 kBAdobe PDFView/Open
VoThiThaoVan.TV.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.