Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9263
Title: Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Tùng Ni
Advisor: Nguyễn, Phú Thái, TS.
Keywords: Thanh toán quốc tế
Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 126 trang.
Table of contents: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9263
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTungNi.TT.pdfTóm tắt358.41 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTungNi.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.