Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9253
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Phương
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Phân tích tài chính
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về công tác phân tích tài chính ở ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích tài chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9253
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhPhuong.TT.pdfTóm tắt597.26 kBAdobe PDFView/Open
TranThanhPhuong.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.