Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9251
Title: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hà, Thị Tuyết Nhung
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp
Tín dụng
HDBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9251
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaThiTuyetNhung.TT.pdfTóm tắt416.91 kBAdobe PDFView/Open
HaThiTuyetNhung.TV.pdfToàn văn941.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.