Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9250
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam
Authors: Bùi, Thị Thiên Ân
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Thẩm định tính dụng
Cho vay trung và dài hạn hộ nông dân
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về tín dụng và thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại Agribank chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại Agribank.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9250
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiThienAn.TT.pdfTóm tắt237.63 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiThienAn.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.