Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9249
Title: Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Authors: Huỳnh, Lê Trang
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Đảm bảo tiền vay bằng tài sản
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Phù Mỹ - Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Mỹ - Bình Định; Chương 3.Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phù Mỹ - Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9249
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhLeTrang.TT.pdfTóm tắt469.6 kBAdobe PDFView/Open
HuynhLeTrang.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.