Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9248
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam
Authors: Võ, Thị Kim Quyên
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Kinh doanh dịch vụ thẻ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Quảng Nam
Agribank
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 125 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kinh doanh dịch vụ thẻ trong các ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9248
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiKimQuyen.TT.pdfTóm tắt204.88 kBAdobe PDFView/Open
VoThiKimQuyen.TV.pdfToàn văn3.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.