Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9247
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chi nhánh Bình Định
Authors: Phan, Thị Thu Phong
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Phát triển dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Chi nhánh Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Bình Định; Chương 3.Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại SCB chi nhánh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9247
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThuPhong.TT.pdfTóm tắt285.88 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThuPhong.TV.pdfToàn văn702.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.