Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9245
Title: Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Đức Huy
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Chi nhánh Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định; Chương 3.Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9245
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucHuy.TT.pdfTóm tắt394.17 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDucHuy.TV.pdfToàn văn685.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.