DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/923

Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO Clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà Nẵng bằng phương pháp sắc ký khí.
Tác giả: Đoàn, Thị Thắm
Người hướng dẫn: Bùi, Xuân Vững
Từ khoá: Thuốc trừ sâu
Phương pháp sắc ký khí
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/923
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt1,94 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback