Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/923
Title: Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO Clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà Nẵng bằng phương pháp sắc ký khí.
Authors: Đoàn, Thị Thắm
Advisor: Bùi, Xuân Vững
Keywords: Thuốc trừ sâu
Phương pháp sắc ký khí
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/923
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.