Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9219
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, chi nhánh tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Thị Bích Vũ
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Quảng Nam; Chương 3.Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9219
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiBichVu.TT.pdfTóm tắt279.98 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiBichVu.TV.pdfToàn văn988.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.