Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9218
Title: Phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Đỗ, Lê Quỳnh Thu
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Sáp nhập và mua lại ngân hàng
Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại tại Việt Nam; Chương 3.Hàm ý chính sách về hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9218
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoLeQuynhThu.TT.pdfTóm tắt336.93 kBAdobe PDFView/Open
DoLeQuynhThu.TV.pdfToàn văn682.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.