Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9216
Title: Phân tích hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Authors: Nguyễn, Lê Anh Thương
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Hiệu quả tài chính doanh nghiệp
Doanh nghiệp bảo hiểm
VBI
Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả tài chính tại VBI.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9216
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeAnhThuong.TT.pdfTóm tắt428.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeAnhThuong.TV.pdfToàn văn985.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.