Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9215
Title: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý chi thường xuyên
Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSĐP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2014; Chương 3.Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSĐP thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9215
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichThuy.TT.pdfTóm tắt337.8 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichThuy.TV.pdfToàn văn705.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.