Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9214
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Tường Vân
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Đảm bảo tiền vay
Bảo đảm tiền vay bằng tài sản
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9214
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiTuongVan.TT.pdfTóm tắt252.17 kBAdobe PDFView/Open
TranThiTuongVan.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.