Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9213
Title: Phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Tài
Authors: Phan, Thúy Quyên
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ thẻ ghi nợ
Phát triển kinh doanh dịch vụ
VCB Phú Tài
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Phú Tài
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ của ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài; Chương 3.Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9213
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThuyQuyen.TT.pdfTóm tắt495.18 kBAdobe PDFView/Open
PhanThuyQuyen.TV.pdfToàn văn976.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.