Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9209
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Huy Bảo
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định giá tài sản bảo đảm
Cho vay
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Thành phố Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01.; 139 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh Eximbank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại các chi nhánh Eximbank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9209
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoHuyBao.TT.pdfTóm tắt373.15 kBAdobe PDFView/Open
NgoHuyBao.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.