Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9205
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Lăk
Authors: Quách, Tất Nam
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Tỉnh Đăk LăK
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 117 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9205
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuachTatNam.TT.pdfTóm tắt428.59 kBAdobe PDFView/Open
QuachTatNam.TV.pdfToàn văn3.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.