Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9202
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VBbank, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Kim Phượng
Advisor: Trương, Hồng Trình, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng CP Việt Nam Thịnh Vượng
VPBank Đà Nẵng
Quan hệ khách hàng
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng (VPBank Đà Nẵng). Chương 3.Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng (VPBank Đà Nẵng).
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9202
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiKimPhuong.TT.pdfTóm tắt353.91 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiKimPhuong.TV.pdfToàn văn976.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.