DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật điện tử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/92

Nhan đề: Nghiên cứu các giải pháp ước lượng độ lệch tần số sóng mang & đáp ứng kênh truyền Mimo-Ofdm trong hệ thống thông tin di động 4G
Tác giả: Đoàn, Ngọc Lâm
Người hướng dẫn: Nguyễn, Lê Hùng
Từ khoá: Tần số sóng mang
Hệ thống thông tin di động 4G
Kênh truyền Mimo-Ofdm
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/92
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt313,68 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.115.pdfToàn văn2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback