Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9174
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, An Thái
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Thỏa mãn của nhân viên
Nhân tố ảnh hưởng
Công ty CP Đường Quảng Ngãi
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và mô hình lý thuyết; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9174
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnThai.TT.pdfTóm tắt247.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenAnThai.TV.pdfToàn văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.