Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9172
Title: Xây dựng thương hiệu Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê
Authors: Rah, Lan Hruen
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Xây dựng thương hiệu
Phát triển thương hiệu
Công ty TNHH Cao su Chư Sê
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thương hiệu và xây dựng thương hiệu; Chương 2.Thực trạng xây dựng thương hiệu tại công ty TNHH MTV Cao su Chư sê; Chương 3.Phương hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9172
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RahLanHruen.TT.pdfTóm tắt242.61 kBAdobe PDFView/Open
RahLanHruen.TV.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.